The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4

(1995 – 1996)

Cast // Igrali so (se):

Adrian Mole // Matjaž Ključevšek
George Mole // Barbara Potnik
Pauline Mole // Mateja Zorko
Grandma // Katja Praznik
Mrs. Lucas // Klavdija Čelik
Mr. Lucas // Sebastjan Martinčič
Pandora // Iva Pirc
Nigel // Breda Hrustel
Barry Kent // Katja Mesec
Mr. Scruton // Katja Mesec
Electr. board official // Katja Pur
A school girl // Katja Pur
Doreen Slater // Mojca Seničar
Bert Baxter // Barbara Ojsteršek

Režija // Zijah Sokolović
Pomočnica režije // Karen Polimac

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

The Secret Diary of Adrian Mole, Sue Towsend 

The Secret Diary of Adrian Mole is a witty story about an English teenager whose life is both hard and funny. It carries a valuable message to all youngsters growing up who think that nobody else knows or understands their troubles and at the same time it also makes adults think. Through actual experiences and problems the story shows how people contradict themselves too of ten and turn their lives into comedies.

The story is based on Adrian’s life, his most secret and intimate moments, his problems, life plans, his long for love, his first attempts at writing poetry and his disfunctional family life. However his personal life portrays a critical image of the time that Adrian lives in, showing it without deceitful embellishments or senseless excuses for everything that is going on. Adrian describes everything the way he sees anq understands it and that’s why his diary is also a chronicle and criticism of modern society.

Sometimes Adrian seems more mature and sensible than his parents, but on the other hand he is stili very childish, foolish and naive. He is forced to stand on bis own two feet and even though his attempts to do so are a bit clumsy, he succeeds in the end. He decides to say farewell to his childhood and make s a huge step into the world of the grown-ups. At first he can’t find himself but eventually he becomes aware of his responsibilities and takes control of the chaos in his life.

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

Skrivni dnevnik Jadrana Krta starega 13 3/4

Skrivni dnevnik Jadrana Krta je duhovito zastavljena zgodba o angleškem najstniku, čigar življenje je naporno in smešno hkrati. Nosi dragoceno sporočilo vsem odraščajočim najstnikom, ki mislijo, da nihče drug ne pozna njihovih težav, hkrati pa spodbudi k razmišljanju tudi starejše, saj preko realnih doživetij in problemov kaže, v kakšna protislovja zahajamo ljudje in kako svoja življenja pogosto spreminjamo v burlesko.

Osnova zgodbe je Jadranovo življenje, njegovi najskrivnejši in najintimnejši trenutki, njegove težave, življenjski načrti, ljubezensko hrepenenje, prvi poskusi pesnjenja in razpadlo družinsko življenje, skozi vse to pa se kaže tudi kritična podoba časa, v katerem živi, in sicer brez lažnih olepšav ali nesmiselnih opravičil za vse, kar se dogaja. Jadran opiše vse tako, kakor vidi in razume in zato je njegov dnevnik tudi kronika (in kritika) sodobne družbe.

Včasih se zdi Jadran zrelejši in pametnejši od svojih staršev, večkrat pa tudi nespametno ‘otročji in lahkoveren. Prisiljen se je postavljati na svoje noge, kar sicer stori malce okorno, a mu nazadnje uspe. Odloči se za slovo od otroštva in začne okušati svet odraslih, v katerega je sprva vržen na silo, kasneje pa se začne zavedati svoje odgovornosti in premaga kaos v svojem življenju.

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯